D e   P e e l h o e v e

                   A u s t r a l i a n   L a b r a d o o d l e s                   

Als "Hulphond"

In het buitenland, en op kleinere schaal in Nederland, heeft de Australian Labradoodle al bewezen zeer geschikt te zijn om ingezet te worden als hulphond of therapiehond voor mensen die ondersteuning nodig hebben op allerlei verschillende gebieden. Het is een van  de speerpunten in ons fokbeleid >>>het afleveren van honden welke qua karakter geschikt zijn / opgeleid kunnen worden als hulphond.  Het is de intuïtieve aard van de Australian Labradoodle waardoor hij zo geschikt is als hulp- of therapiehond.

Voor kinderen met een autisme spectrum stoornis, kan een Australian Labradoodle goed opgeleid worden om hen op de juiste, speelse manier te stimuleren tot bv. spreken, empathie gevoelens, het rekening houden met..etc.

De omgang met honden kan van groot belang zijn voor mensen die om wat voor reden dan ook beperkingen ondervinden in de omgang met anderen.

Er kunnen vele doelen nagestreefd worden dmv. het inzetten van een zorghond: stimuleren van beweging, zintuiglijke en geestelijke stimulering, gedragsontwikkeling, zelfvertrouwen, motivatie, communicatie, vermindering van spanningen, etc.  Geen andere hulpvorm is zo aantrekkelijk en heeft zoveel knuffelgehalte!
Kinderen met ASS kunnen problemen hebben met o.a. communicatie, cognitieve vaardigheden, grove en fijne motoriek, zijn onzeker, worden vaak gepest en voelen zich niet veilig.

Om dit te verbeteren kan een therapiehond die bij het kind thuis woont een enorme positieve impuls geven. Natuurlijk altijd onder begeleiding van een therapeut die het kind in dit therapeutische traject volgt en samen met de ouder(s) "goals" zet.

Enkele voorbeelden:

- communicatie / spraakvaardigheden - hond commando's geven
- cognitief - begrippen relateren aan de hond hoeveel poten heeft de hond?
- motoriek - beloningen voor hond in allerlei bakjes doen (met schroefdraad, klepdeksel, hond aankleden met          hulphond dekje, hond borstelen e.d.
- psychisch - hond gehoorzaamt wat een gevoel van zekerheid en macht geeft en beschermt je dag en nacht,   waardoor een kind zich veilig kan voelen.

Rouwverwerking
Ook kinderen krijgen te maken met het verlies van dierbaren, zoals hun moeder, vader, een familielid of vrienden. Er is gebleken dat kinderen hierbij pijn en verlies net zo intens ervaren als volwassenen.
Het blijkt dat kinderen een sterke band kunnen opbouwen met hun therapiehond. Het vertrouwen wat dan ontstaat tussen de hond en het kind kan het gedrag van het kind beïnvloeden (Cooper, 2005). Bron: Hulphond Friesland.

Autismegeleidehonden vergroten de mobiliteit en zelfstandigheid van autistische kinderen én die van hun gezinsleden. Er zijn therapiehonden of begeleidingshonden die speciaal opgeleid worden voor een gezin met een kind met ADHD, een autisme spectrum stoornis, een ontwikkelingsachterstand of andere gedragsproblematiek. De hond is voor het kind maatje en steun en toeverlaat in moeilijke situaties. De hond kan commando's leren die de omgang met het kind makkelijker maken. Behalve praktische hulp biedt de hond ook veel sociaal-emotionele voordelen: mensen met een hulphond zijn zelfstandiger, onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd.

Er zijn verschillende termen in gebruik voor honden die hun eigen baas helpen. Een hulphond, geleidehond of assistentiehond biedt hulp aan iemand met een beperking of ziekte. Er zijn honden voor mensen met een lichamelijke, auditieve of visuele beperking, of epilepsie.

- Een begeleidings- of therapiehond biedt ondersteuning in gezinnen met kinderen met gedragsproblemen.

- Een geleidehond zorgt ervoor dat zijn baas met een visuele beperking veilig onderweg is.
- Een hulphond kan een groot aantal praktische dingen, zoals kleren aan- en uitdoen, op licht- en liftknoppen   drukken, post en andere dingen oprapen, was in de wasmachine doen, betalen in de winkel, laden en kasten openen enzovoorts.
- Een signaalhond biedt hulp aan mensen met een auditieve beperking.
- Een epilepsiehond is een hond die opgeleid is om mensen met epilepsie bij te staan en alarm te slaan bij een  aanval.
- Een hulphond voor diabeten waarschuwt zijn baas bij een te laag bloedsuikergehalte.