D e   P e e l h o e v e

                   A u s t r a l i a n   L a b r a d o o d l e s                   


Gastgezin

Onze honden horen bij ons en worden ook echt als gezinslid benadert. Logisch dat wij geen onbeperkt aantal honden in huis kunnen nemen. Vandaar dat ook wij werken met gastgezinnen.

Hoezo gastgezin?

Wij fokken in huislijke kring Australian Labradoodles en alle puppy's zijn dientengevolge gewend om "in huis en onder de mensen" hun eerste ervaringen op te doen.

Onze honden krijgen de aandacht en liefde welke zij verdienen. Om dat te kunnen blijven doen, vinden wij 3 honden in huis het maximale aantal. Met drie honden zijn wij beperkt in het aantal puppy's welke wij kunnen leveren aan nieuwe eigenaren. Dat is de reden waarom wij over meer fokhonden willen beschikken. Die nieuwe fokteefjes en reutjes brengen wij dan onder bij gastgezinnen.

Omdat wij het ras van de Australian Labradoodle op de langere termijn op een serieuze manier voort willen zetten en daarbij nieuwe lijnen nodig hebben, kunnen wij niet zonder die gastgezinnen welke met de juiste intenties onze honden, welke uiteindelijk hun eigen hond zal worden, opvoeden en verzorgen. Als gastgezin krijgt men een hond als huishond zonder betaling omdat de hond tijdens het fokprogramma eigendom blijft van de Peelhoeve. Zo'n fokteefje (want daar gaat het meestal om) krijgt vier, maximaal vijf nestjes. Het krijgen van die nestjes gebeurd bij ons in huis. Tussen ieder nestje zit ruwweg 14 maanden tijd. Na het laatste nestje gaat de hond automatisch in eigendom over naar het betreffende gastgezin. 

Praktisch gesproken:

Het gastgezin woont bij voorkeur dicht bij ons op een maximale reistijd van ongeveer 30 auto-minuten. Deze afstand biedt de mogelijkheid om elkaar en de honden regelmatig te ontmoeten. Het is de bedoeling dat de honden welke in het gastgezin verblijven, bekend zijn en blijven met de roedel op de Peelhoeve.

De normale kosten, zoals voer en goede dierenartszorg, komen voor rekening van het gastgezin, alsof het uw eigen hond is.  Als er kosten gemaakt worden m.b.t. het fokken, dan zijn deze uiteraard voor ons.

In het geval het gastgezin een reutje opneemt zullen wij deze, wanneer hij volledig uitgegroeid is (na ca 1 jaar), inzetten in ons fokprogramma. Dat betekent dat hij dan een paar keer bij ons komt om een teefje te dekken.
Een reutje hoeft u niet lang te missen, dat zal per keer een paar uurtjes zijn.

Voor een teefje ligt dat iets anders.
Zij zal haar nestjes, als ze op de juiste leeftijd is, bij ons op de Peelhoeve krijgen.
Dat betekent dat ze rondom de bevalling ongeveer 8 weken bij ons verblijft. Voor het eerst nadat zij 1,5 jaar is en is goedgekeurd. Daarnaast zal zij af en toe een dagje en/of een nachtje bij ons logeren om bekend te blijven met de roedel zodat zij zich op haar gemak zal voelen wanneer ze een van haar nestjes gaat krijgen.
Ook tijdens de kraamtijd en de bevalling zijn de verzorgers (gastgezin) resp. toekomstig eigenaar uiteraard van harte welkom om haar als moeder met de puppy's te bezoeken.

Uiteraard valt hier nog veel meer over te vertellen en te regelen, maar dat voert te ver om dat allemaal op de site weer te geven. Dat kan allemaal aan de orde komen tijdens een kennismakingsgesprek.

Het allerbelangrijkste vinden wij het hebben van een zogenaamde "klik"  met het gastgezin zodat wij zeker weten dat onze honden een goed tehuis krijgen waarin zij liefdevol mogen opgroeien om later zonder kosten in eigendom over te gaan naar het gastgezin.

Wanneer u geïnteresseerd bent om als gastgezin zo'n fantastische hond op te voeden, kunnen we een afspraak maken om nader kennis te maken en hierover een en ander nader toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Voor 2022 zijn er overigens geen mogelijkheden.